Driva festivalverksamhet

Rådande pandemitider har påverkat möjligheterna att ta del av arrangemang på det sätt vi tidigare varit vana vid. Med det sagt har knappast intresset för musik, underhållning och kultur minskat – tvärtom behövs festivaler och event mer än någonsin.

Det kan med andra ord vara helt rätt tid för att starta upp en festival som förhåller sig inom ramarna för vad som är tillåtet. En festival som helt enkelt är anpassad till den nutid vi lever och ändå inte snålar på upplevelse.

Rätt miljö

När en ny festival ska anordnas är det viktigt att ägna god tid till planering och förberedelse. Det är en sak att ha konceptet klart, men något helt annat att göra verklighet av detta. Utgå alltid från festivalens huvudsakliga syfte när projektet ska skrivas ner på papper och struktureras.

Stillsamma festivaler som inte kräver dansanta utrymmen kan fungera bra att arrangera inomhus. Finns det kapital till att investera stort i projektet är tipset att leta efter en lämplig fastighet att köpa. En långsiktig investering där den kommande festivalen blir ett stående inslag samtidigt som andra aktiviteter kan arrangeras under den resterande tiden av året. Kom dock ihåg att fastigheter behöver underhållas på regelbunden basis. Tipset är att anlita en aktör som erbjuder teknisk förvaltning för att få hjälp med ekonomin, juridiken och den långsiktiga underhållet av fastigheten. Det är en trygghet och ett proaktivt stöd för att kunna bedriva verksamhet som utgår från en ägd fastighet.

En festival med fokus på hårdrock eller dansvänlig musik behöver till skillnad mot ovan nämnda festivaltyp gott om utrymme, oavsett vilka restriktioner som råder för tillfället. Besökarna ska känna sig bekväma och det bör finnas marginaler för att röra sig till musiken. Utomhusmiljö är kanske det mest optimala i detta fall och då gäller det att börja spana på lämpliga platser. Hör gärna med kommunen för att se vilka ytor som kan gå att arrendera.

Tillstånd och samarbeten

Ett vanligt misstag är att inte ansöka om rätt typ av tillstånd i tid och därför stå med en olaglig verksamhet när festivalen väl ska äga rum. Det är ytterst viktigt att ha koll på den här biten redan från tidig start. Helst bör alla tillstånd och licenser – både från kommun och polis – vara på plats innan all fysisk förberedelse tar vid.

Tänk på att tillstånd för olika typer av festivaler och arrangemang kan skilja sig åt mellan kommuner.

Boka gärna in ett möte med rätt person på kommunen där festivalen är tänkt att äga rum. En transparent och öppen dialog i tidig fas skapar goda förutsättningar till ett långsiktigt samarbete. Ett annat tips är att rådfråga andra i omgivningen som tidigare arrangerat event eller olika arrangemang på samma plats. Kanske finns det fördelar eller nackdelar värda att ha i åtanke? En visfestival inomhus i lokaler med dålig akustik kan ställa till stora bekymmer. Lika väl som en utomhusfestival i dålig terräng kan leda till kaos om vädrets makter inte är på sin vänliga sida.

Summa summarum för den som går i tankar på att starta upp en festivalverksamhet är att ägna god tid åt planering och förberedelse. Det är aldrig lätt att sia framgång, men ett välplanerat projekt där både framsidan och baksidan analyseras banar väg för en lyckad festival!

Rekommenderade artiklar