Alkohol, droger och risker

Många festivaler har fått ett rykte om sig att de är fulla av alkohol och droger. Men riktigt så är det inte. Visst kan det förekomma droger och alkohol är vanligt men i de allra flesta fall har människor trots allt trevligt. Men man kan inte bortse från att det finns vissa risker på festivaler.

Alkohol på festivalen

Att dricka alkohol och ha roligt är det inget fel på. Men ibland kan det bli för mycket. Om en person får i sig väldigt mycket alkohol och inte är sig själv kan det vara klokt att ringa 1177 och be om råd. Det finns ett tillstånd som heter alkoholförgiftning och det kan bli så allvarligt att personen avlider av det.

Är droger tillåtet på en festival?

Överlag är det inte tillåtet att använda droger, i alla fall inte i Sverige. Om droger är tillåtet eller inte beror i regel på vilket land festivalen äger rum i. Narkotikaklassad medicin kan man dock ta om man har recept på den. Dock kan det vara bra att lämna hela förpackningar hemma så att de inte blir stulna.

Vilka risker löper man som festivalbesökare?

Som festivalbesökare kan man råka ut för mycket. Det finns till exempel en liten risk att man blir våldtagen, man kan hamna i slagsmål eller så blir man lite för full. Men man kan minska risken.

Minska risken för tråkigheter

Genom att hålla sig bland människor man litar på och genom att inte dricka för mycket kan man minska risken att hamna i trubbel rejält. Ha också koll på drinkar och acceptera inte alkohol från någon du inte känner.

Rekommenderade artiklar