Våld och skador

På en festival kan det förekomma påverkade människor, och de flesta vet att det finns större risk att våld sker när många påverkade samlas, oavsett om det är droger eller alkohol inblandade. Det behöver dock inte alltid vara påverkade personer som startar slagsmål. Det kan helt enkelt handla om personer som inte kommer överens.

När man råkar ut för något

Om man råkar ut för något på festivalen kan man kontakta ordningsvakterna på plats. Där kan man få hjälp och de kan göra ett ingripande. Det är också klokt att ringa polisen om inte ordningsvakterna gör det. En våldsam händelse som man blir utsatt för bör alltid anmälas.

Förekommer mycket våld på festivalerna?

Våld kan förekomma på festivaler men det är inte alltid så är fallet. Många gånger riktas våldet mot en eller några personer och så länge man inte går emellan är risken att skadas liten. Dock finns det alltid en viss risk att utsättas för våld i nära relation.

Skaderisker på festivalen

Det är inte bara våldsamheter som innebär en skaderisk på festivalen. Man kan också råka trampa snett, ramla, halka eller skada sig på annat sätt. Dock finns alltid sjukvårdspersonal på plats på de större festivalerna.

Rekommenderade artiklar